Ben dodržal slovo, ktoré vyslovil dievčaťu s Downovým syndrómom. O 7 rokov neskôr splnil tento sľub!

Moser a Mary Lapkowicz sú priatelia od základnej školy. Mali vždy zvláštne a jedinečné puto. Mary má Downov syndróm, ale nikdy to neovplyvnilo ich priateľstvo.

„Veľa jej priateľov sa jej vyhýbalo, lebo si mysleli, že Downov syndróm je divný. Ale Ben nebol jeden z nich“, hovorí Maryn brat, Tom Lapkowicz.

Ben a Mary študovali na rovnakej základnej škole. Ben bol vždy veľmi nadšené dieťa. Vždy sa staral o Mary a snažil sa ju zapojiť do rôznych záujmových krúžkov. Keď videl, že sa Mary nudí, hneď ju vzal hrať americký futbal. Naozaj si užívala hru. Keď boli v štvrtej triede (na strednej škole), Ben sľúbil Mary, že ju zoberie na maturitný ples.

2„Ben obnovil moju vieru v ľudí“, hovorí Maryin brat.

Pokračovanie na ďalšej strane