15 vynálezov pre váš domov, ktoré si ihneď zaslúžia Nobelovú cenu

Už máme veľa vecí, ktoré zjednodušujú náš každodenný život. Ale stále existuje priestor na predstavivosť a zlepšenie aj v tejto prozaickej sfére života.

2Obojstranná zubná pasta

Pokračovanie na ďalšej strane