Spoznajte celú abecedu BOZKOV. Čo skutočne znamenajú najobľúbenejšie druhy?

Bozk na nos

Bozk alebo jemný hryz na nos je zaujímavým spôsobom, ako pritiahnuť pozornosť vášho partnera, ktorý vždy spôsobuje úsmev. Okrem toho je to dobrý spôsob, ako sa ospravedlniť bez toho, aby ste povedali slovo a zabudli na akékoľvek ublíženie.

Bozk na čelo

Toto sa nazýva aj “Matkin bozk”, pretože ukazuje osobe starostlivosť a oddanosť.

Bozk na ucho

Ušné lalôčiky sú jedným z najcitlivejších orgánov. Takéto ušné bozky môžu byť pre niektorých ľudí šteklivé. To je dôvod, prečo sa tento bozk používa na to, aby spôsobil smiech alebo niekoho rozveselil.