Spoznajte celú abecedu BOZKOV. Čo skutočne znamenajú najobľúbenejšie druhy?

Upírsky bozk alebo cucflek

Cucflek je červená značka alebo malá modrina. Je to pripomienka nielen pre dotyčné osoby, ale aj pre ľudí okolo nich. Mimochodom, odtlačky rúžu možno považovať za rovnaký signál: táto osoba je vo vzťahu.

Jednoliaty bozk

Je to typ bozku, keď osoba “používa” iba jednu časť pier (spodnú alebo vrchnú). Je to bozk šťastných ľudí, ktorí sú skutočne zamilovaní a majú spoločné plány do budúcna.

Eskimo bozk

Nie je to úplne bozk, ale roztomilá forma vyjadrovania lásky. V eskimskom bozku si partneri trú nosy tam a späť proti sebe.

Existuje presvedčenie, že sa takýto bozk objavil medzi ľuďmi, ktorí žili v chladnom prostredí. Obtreli si nos, aby sa vyhli omrzlinám. Navyše, v niektorých afrických krajinách je takéto gesto alternatívou k podávaniu ruky.