Mužské SLABOSTI: 20+ “maličkostí”, ktoré majú muži na ženách radšej, než len ich pekný vzhľad

Zdravá nezávislosť

Muž túži po tom ženu ochraňovať, byť jej oporou. No niekedy sú situácie, kedy aj muž potrebuje, aby bola žena silná. Aby bola oporou jemu. Aby sa dokázala v prípade núdze zariadiť a zvládnuť aj náročnejšie úlohy. A ženy sú veľmi silné, keď chcú. Preto vaša zdravá nezávislosť mužov rajcuje.

Dlhé chaotické vlasy

Je to vždy spojené s mladou ženou a dobrým zdravím.

Ich starostlivosť

Každý človek chce, aby sa ich žena stala milujúcou matkou.

Prirodzenosť

Skutočná žena sa nikdy nebude pokúšať vyzerať ako niekto iný, alebo bude pôsobiť neprirodzene.