Pozoruhodné PSYCHOLOGICKÉ FAKTY o ľuďoch a ich správaní, ktoré vám toho o druhých veľa napovedia

Čím múdrejší je človek, tým rýchlejšie píše a tým je jeho písmo nečitateľnejšie.

Naše emócie nemajú vplyv na to, ako komunikujeme. V skutočnosti je opak pravdou: spôsob, akým komunikujeme, ovplyvňuje našu náladu.

Spôsob, akým sa človek správa k personálu v reštaurácii, toho prezrádza veľa o jeho charaktere.

Ľudia, ktorí cítia silný pocit viny, dokážu myšlienky a pocity druhých ľudí pochopiť lepšie.