10 psychologických faktov, ktoré o nás veľa vypovedajú

Naše vizuálne vnímanie vecí sa líši od ich skutočného vzhľadu

Náš mozog neustále spracúva informácie získané zo zmyslových orgánov. Analyzuje obrazy a interpretuje ich vo forme, ktorá je pre nás prístupná.

Napríklad dôvod, prečo sme schopní rýchlo čítať text, spočíva v skutočnosti, že sme ho vlastne nečítali. Jednoducho si všimneme prvé a posledné písmená každého slova a intuitívne vyplníme zvyšok na základe našich minulých skúseností. Ako sa hovorí: “Neálzeží na tom, v aokm paordí sa pímsená ovjabia v jodnem svloe, ak prvé a posledné písmeno ostanú na svojom mieste.”

30% nášho dňa trávime snívaním

Predstavte si, že študujete nejaký veľmi dôležitý dokument alebo sa proste učíte do školy. Zrazu si uvedomíte, že ste si tú istú vetu prečítali trikrát za sebou. Namiesto pochopenia textu vaša myseľ proste odletela niekam úplne inam.

Vedci z Kalifornskej univerzity hovoria, že každý deň strávime 30% nášho času snívaním. Niekedy (napríklad počas dlhých ciest) tento podiel narastá až na 70%, ale na tom nie je nič zlé. Štúdie ukazujú, že ľudia, ktorí majú radi putovanie v oblakoch, majú tendenciu byť kreatívnejší.