10+ úspešných produktov, ktoré boli pôvodne určené na iný účel, než na aký ich používame dnes

Kotex

Spočiatku Kotex vyrábal vojenské obväzy. Zdravotné sestry ich používali počas vojny, aby zastavili krvácanie a absorbovali vlhkosť z rany. Je dôležité povedať, že to boli práve zdravotné sestry, ktoré časom tiež objavili iné použitie týchto produktov.

Žuvačka

Naša obľúbená vec z detstva bola skutočne objavená, zatiaľ čo vedci pracovali na receptúre nového druhu gumy.