Odhaľte KLAMÁRA: Tieto signály okamžite prezradia, že vám človek klame. Budete prekvapení!

Kedy ste naposledy niekomu zaklamali, že ste nepočuli telefón, aby ste nemuseli zdvihnúť? Alebo že mu jeho nový účes naozaj sekne, aj keď to nebola pravda? Takéto malé klamstvá, v angličtine označované ako “white lies”, používa väčšina z nás bežne, pričom často je to len otázka slušnosti. Veľké lži však ľahko môžu človeka stáť dôveru ostatných.

Ako teda zistiť, že sa vás niekto snaží oklamať? Je viacero spôsobov, no podľa psychologičky vám k odhaleniu klamára pomôže, ak si budete všímať tieto signály:

Silený úsmev

Ak sa človek usmieva, využíva takmer všetky svaly na tvári, vrátane tých okolo očí. Ak klame a snaží sa byť zdvorilý, jeho úsmev bude silený. Taký úsmev rozoznáte jednoducho – dotknutá osoba nepoužije všetky svaly na tvári, ale iba tie v oblasti úst. Môžete si prezrieť porovnanie úprimného úsmevu a klamlivého úsmevu. Na obrázku A vidíte úprimný úsmev, kde človek zapája všetky svaly na tvári, kdežto na obrázku B človek zapája iba svaly v oblasti úst.

Ne­sú­lad me­dzi ver­bál­nym a ne­ver­bál­nym

Ak ne­ver­bálna ko­mu­ni­ká­cia ne­ko­pí­ruje ver­bálnu, je dosť prav­de­po­dobné, že daný člo­vek klame. Ak nie­kto ho­vorí, že je smutný, ale jeho po­stoj a gestá pô­so­bia opačne, tak je podoz­rivý.

Časté dvíhanie pliec

Ak uprostred rozhovoru zdvíha často plecia, značí to, že si zachováva odstup od toho, čo hovorí. Keď sedíte pri stole a on presúva predmety tak, aby stáli medzi vami, naznačuje, že si stavia ochrannú bariéru. Neustále hranie sa s predmetmi, ako je napríklad zapaľovač či kľúče, hovoria o vnútornom napätí. Podobne je to aj, keď si neustále napráva kravatu či gombíky na rukáve. Signálom toho, že sa chystá vyriecť klamstvo, je rýchle žmurkanie. Takisto suché pery, ktoré si neprestajne zvlhčuje jazykom, nie sú znamením úprimnosti ani vnútorného pokoja.