Tie najnebezpečnejšie GANGY na svete, ktorých denný rozvrh tvoria vraždy, lúpeže, či obchod s drogami

--advertisment--

TALIANSKA MAFIA

Pašovanie drog, zbraní a pranie špinavých peňazí. To je už takmer klasika. Obchod s bielym mäsom, zisk na nelegálnych skládkach nebezpečného odpadu – i takto sa dá v organizovanom zločine zarábať. Je to jedna z najstarších zločineckých organizácií na svete a je si toho veľmi dobre vedomá.

ALBÁNSKA MAFIA

Ide o mafiu, ktorá sa predovšetkým orientuje na tisícky žien, ktoré využívajú na prostitúciu. Keď nepočúvnu, sú nemilosrdne popravené. Albánska mafia nie je známa len bezohľadnosťou a brutalitou, ale i pašovaním heroínu, zbraní a cigariet.

Pokračovanie na ďalšej strane

--advertisment--