Japonsko je známe pre svoje neuveriteľne zložité pravidlá etikety. Môže sa zdať zbytočné robiť z jednoduchých vecí hotové divadlo, ale v Japonsku to vôbec nikoho neurazí.

Zozbierali sme pre vás niekoľko japonských pravidiel zdvorilosti.

1Oslovenie

V Japonsku nestačí niekoho iba osloviť menom. A úctivý titul “-san” je len špičkou ľadovca.

V skutočnosti existuje viacero zdvorilostných prípon, ktorými môžeme osloviť alebo odkazovať na ľudí: “-kun” je menej formálna zdvorilostná prípona ako neutrálne “-san.” Všeobecne použité “-kun” znamená viac-menej “kamarát.” “-chan” je zdrobnenina, primárne určená pre deti, rodinné príslušníčky, milencov a blízkych priateľov. “-sama” je najúctivejšia verzia (“Pane”, “ctihodný”). Používala sa na označenie šľachticov a božstiev. Dnes sa občas používa na vyjadrenie sarkazmu. “-senpai” sa používa na oslovenie staršieho kolegu alebo spolužiaka. “-kōhai” je opak “senpai.” “-sensei” slúži ako oslovenie pre učiteľov, lekárov, vedcov, politikov a iné autority. “-shi” sa používa pri oficiálnom štýle písania.

Pokračovanie na ďalšej strane

Späť