Spoznajte celú abecedu BOZKOV. Čo skutočne znamenajú najobľúbenejšie druhy?

Spustenie dolnej pery

Je to jedna z foriem francúzskeho bozku, kde jeden z partnerov jemne uhryzne peru druhého. Takýto bozk rozpráva o príťažlivom charaktere a vnútornej vášni, ktorá môže vybuchnúť.

Vákuový bozk

V knihe, ktorá sa týka tohto bozku, sa nachádza tip: “Keď sa vaše pery unavia, ’oslabte’ svoj bozk. Neodťahujte pery od partnera nečakane, pretože to môže spôsobiť hlasný mľaskot.” Je to veľmi silný bozk, ktorý vyžaduje veľa úsilia a zanecháva príjemnú únavu.

Osobný kontakt

Je to jeden z najčastejších a tak povediac vyvážených druhov bozkov. Je dosť silný a zároveň vášnivý, môže sa použiť, keď sa stretnete alebo sa lúčite. Ak sa bozkávate na verejnosti, ľudia nebudú v rozpakoch. Dôležité je byť blízko seba. Mimochodom, páry, ktoré spolu dlhý čas chodia a navzájom si rozumejú, preferujú takéto bozky.